Ingen vattenmyndighet till länet

Länstyrelsen i Östergötland kommer inte att få ansvaret för EU:s nya vattenmyndighet. Det står klart då Sverige delas upp i fem regioner med varsitt ansvar för vattenfrågorna.

Det är istället länstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Kalmar som får varsin del av ansvaret för vattenmyndigheten.


Östergötland kommer ledas från länstyrelsen i Kalmar, men det praktiska arbetet skall utföras av den Östergötska länstyrelsen.


EU har bestämt att vattenfrågorna skall tas mer på allvar. Därför har ett vattendirektiv införts. Meningen med vattendirektivet är att allt vatten i Europa skall få ett starkare skydd med krav på regelbundna mätningar och analyser av vattnets kvalité.


Erik Årnfeldt på länstyrelsen i Östergötland säger att de länge varit förberedda på vattendirektivet och att de nu bara väntar på resurser för att kunna genomföra det.