Marknadsanpassade hyror i Mjölby

Från den 1 juli i år kommer det kommunala bostadsbolaget i Mjölby att införa bruksvärdeshyror som är mer marknadsinriktade än tidigare.
Hyrorna kommer framöver att sättas efter vilken standard och läge en lägenhet har. Men för dom hyresgäster som redan bor i bolaget blir det ingen skillnad förrens om tio år. Anledningen till förändringen är enligt Charlotta Elliot, marknadsansvarig på Bostadsbolaget att hyrorna blir rättvisare om de grundar sig på bruksvärdet och inte på vad det kostar att bygga lägenheterna.