Demonstration för hotad ishall

Den tre år gamla ishallen i Skärblacka kan komma att läggas ner när kommunen minskar bidragen till idrottsföreningen som driver den.

Driftsbidraget minskar från 650 000 kronor per år till 300 000 kronor per år under detta år. Stödet kommer sedan att minskas under en treårsperiod.


De 150 barn som är aktiva inom föreningens hockeyverksamhet samt skolor och allmänhet riskerar att drabbas vid en eventuell nedläggning.


Idag genomförs en demonstration i Norrköping för att rädda ishallen i Skärblacka.