östergötland

Bättre information om vattenmiljöer

Länsstyrelsen genomför en större informationskampanj om förutsättningarna att arbeta i vatten. Man vänder sig främst till företag som arbetar med bland annat rensning och muddring.

– Det är lite bristfällig kunskap om vilka regler som gäller när man ska göra saker i vattenområden. Vi vill väcka tanken att man kan behöva tillstånd, säger biologen Ulrica Swärd på länsstyrelsen.

200 företag kontaktas nu av länsstyrelsen. Informationskampanjen inleds idag på internationella vattendagen.

– Rent generellt så behöver man vid arbete i vatten ha tillstånd eller anmäla detta till länsstyrelsen. Vattenmiljöer är ganska känsliga, gör man tex en muddring så gräver man bort livsmiljöer för många organismer som finns i vattnet. Det är viktigt att tänka efter före, säger Ulrica Swärd på länsstyrelsen.