Många rektorer saknar utbildning

Mer än var fjärde rektor saknar skolledarutbildning, visar en undersökning som Myndigheten för skolutveckling låtit göra.

Myndigheten gjorde en enkät bland de 8 000 personer som hade skolledartjänst våren 2003. Det visade sig att 27 procent inte har deltagit i kommunernas rekryterings- eller introduktionsutbildningar och inte heller gått den statliga rektorsutbildningen eller någon annan längre ledarskapsutbildning.

Myndigheten ser det som en alarmerande siffra, skriver Svenska Dagbladet.

Bland skolledare i fristående skolor är andelen utan skolledarutbildning ännu högre, 48 procent.