Norrköping

Transportstyrelsen anmäld till DO

Två män, bosatta i Norrköping och i Hofors i Gästrikland, har anmält Transportstyrelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Båda har sökt juristtjänster på myndigheten utan att få anställning, trots att de som har anställts har sämre meriter, enligt anmälningarna.

Männen menar att det är åldersdiskriminering, eftersom de som anställts alla varit betydligt yngre än dem. Den ena åberopar också könsdiskriminering, eftersom de som anställdes alla var kvinnor.