Norrköping

De Geergymnasiet får kritik

Arbetsmiljöverket riktar hård kritik mot arbetsmiljöarbetet på De Geergymnasiet i Norrköping.

Myndigheten kräver förbättring på tio punkter och det gäller bland annat hur sjukskrivningar följs upp och hur skolan prioriterar arbetsuppgifterna efter de senaste ekonomiska neddragningarna, skriver lokala tidningar.

Lärarnas arbetsmiljö på gymnasiet har varit pressad och efter att skyddsombuden begärde att Arbetsmiljöverket skulle ingripa gjordes en inspektion.

Senast den 31 maj ska skolan svara Arbetsmiljöverket vad man vidtagit för åtgärder.