Vätgas bakom explosioner

Nu är det helt klarlagt att det var vätgas som orsakade explosionerna vid Händelöverket i Norrköping.

Redan i förra veckan fanns det misstankar om att explosionerna orsakats av vätgas och enligt Sydkraft har de undersökningar som genomförts i helgen bekräftat dom misstankarna.


Vätgasen har bildats i det bergrum där Sydkraft förvarar flygaska från sin avfallsförbränning och det är bland annat förekomsten av aluminiumpartiklar i askan som lett till att vätgasen bildats.


Fortfarande pågår arbetet med att fylla bergrummet med vatten och först om några dagar räknar man på Sydkraft med att kunna gå in och inspektera den tunnel där explosionerna inträffade.