Ingen folkomröstning om sjukvården

Det blir ingen folkomröstning om de planerade och pågående förändringarna av sjukvården i länet. Landstingsstyrelsen kommer att säga nej till förslaget, säger landstingsrådet Paul Håkansson.

De olika alternativ som funnits har behandlats politisk under hösten och det finns ingen majoritet för dem, kommenterar Paul Håkansson.


Han tror att de som kräver folkomröstning inte vill att det ska göras några besparingar alls inom hälso- och sjukvården.