Östergötland

Stora problem med langning

Langning av alkohol fortsätter att vara ett problem i länet. Sju av tio ungdomar på högstadiet har druckit alkohol. Nu samlas kommuner och organisationer till ett möte för att diskutera problemet.

Att få tag i alkohol är inte speciellt svårt idag, säger de ungdomar nyheterna träffat.

Langning av alkohol, genom privatpersoner, kompisar och föräldrar är vanligt förekommande i länet. Östgötapolisen säger att beslagen av hembränt har minskat, men i samma takt ökar langningen av laglig sprit, bland annat på grund av att försäljning av importerad alkohol ökar.

– Ja, vi anser att det är ett ganska stort problem. Det är ganska utbrett i dag, där ungdomar får tag i alkohol. Det är många gånger inkörsport till andra typer av brottslighet, som begås i samband med alkoholberusning, säger Tomas Norin., närpolischef i Mjölby.

Problemet med langning är det samma i hela länet. I till exempel Norrköping har 21 brott mot alkohollagen rapporterats i år, vilket är nästan lika många som under hela 2008. Men att statistiken pekar uppåt tror Norin beror på ett effektivare arbete från polisens sida.

– Jag tror inte kanske att problemet i sig har blivit större, utan det är våra arbetsmetoder inom polisen som gjort att vi har kunnat komma till bevis i flera ärenden, säger Tomas Norin.

I morgon bjuder länsstyrelsen in organisationer och kommunala samordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet för att diskutera problemet med langning. Bakgrunden är den riksomfattande antilangningskampanj som genomförs under året.

– Syftet är att få föräldrar att inte vilja köpa ut och bjuda sina barn och ungdomar på alkohol. Vi vet att det förekommer och är det så att man bjuder sina barn på alkohol så vet vi att de barnen dricker mer och oftare än andra, säger Lotta Hjalmarsson Öster, länssamordnare för det drogförebyggande arbetet vid länsstyrelsen.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se