110 undersköterskor sägs upp

Förhandlingarna om personalnedskärningarna inom landstinget i Östergötland är nu avslutade och sammanlagt kommer ungefär 400 anställda att lämna sina arbeten.

110 personer kommer att sägas upp och det är betydligt färre än de 310 som tidigare beräkningar pekat på.


200 personer slutar med pension eller avgångsvederlag och ytterligare 85 får inte sina vikariat förlängda.


Samtliga som sägs upp är undersköterskor.