Storaffär inom allmännyttan i Norrköping

Ett stort antal hyresgäster i centrala Norrköping kommer i vår att få en ny privat hyresvärd istället för kommunägda Hyresbostäder.

Det är det privata bostadsbolaget Markarydsbostäder med huvudkontor i Stockholm som köper 24 fastigheter med över 2000 lägenheter från Hyresbostäder.


Affären kommer att ge Hyresbostäder 224 extra miljoner och enligt bolaget ligger den helt i linje med kommunens ägaredirektiv som säger att bolaget ska sträva efter en jämnare geografisk spridning och minska ägandet av fastigheter i områden där dominansen är stor.