Småbutiker utsätts allt oftare för rån

Antalet butiksrån i Östergötland ökade med 75% mellan 2002 och 2003. Ökningen drabbar i första hand småbutiker som är sämre på att skydda sig.

Banker och postkontor blir allt bättre på att skydda sig och därför minskar antalet rån mot dessa kontor. Men småbutiker har inte de ekonomiska resurser som krävs för att öka sin säkerhet.


Rolf Bengtsson, regionchef för Svensk Handel i Östergötland, tror att det kan vara en tillfällighet att antalet rån ökat med hela 75%. Men han säger att det finns en tydlig tendens som visar att rånarna allt oftare väljer små butiker före stora kedjor eller banker och postkontor. Enligt Bengtsson beror det på att de har blivit bättre på att skydda sig.