Krångliga regler försvårar för äldre och handikappade

Länstyrelsen kritiserar länets kommuner för att de har krångliga regler när de tar ut avgifter från äldre och handikappade. De menar också att nästan hälften av kommunerna begår lagbrott när dom beräknar avgifterna.

Länsstyrelsen menar att i och med att reglerna är så krångliga har den som ska betala avgifterna svårt att överklaga ett eventuellt felaktigt beslut. Det är också svårt att kontrollera om rätt avgift tas ut.


Det har också visat sig att hälften av länets kommuner tar med bostadsbidrag i beräkningen av inkomsten. Även om den som betalar avgiften inte har ansökt om bostadsbidrag vilket är ett direkt lagbrott, enligt Länstyrelsen.