Minus på 162 miljoner kronor för landstinget

Det visar det preliminära bokslutet för 2003. Det är ändå bättre mot det förväntade underskottet på 195 miljoner kronor.

Anledningen till det förbättrade resultatet är främst att landstingets ränteintäkter ökat tillföljd av den starka uppgången på finansmarknaden förra året.


En annan förklaring är att kostnaderna för läkemedel i öppenvård har minskat.