Minister värnar om dagispersonal

Regeringen vill ha en barnskötarutbildning som ser likadan ut över hela landet. Skolverket har därför fått i uppdrag att utfärda en kursplan för en sån utbildning.

För det behövs både barnskötare och förskollärare på förskolorna även i framtiden, det skriver förskoleminister Lena Hallengren i ett svar på en interpellation från Louise Malmström, riksdagsledamot från Norrköping.


Louise Malmström är nöjd med svaret, och säger att det känns bra att förskoleministern värnar om att det ska finnas både barnskötare och förskollärare på dagis.