Bostadsmarknadens parter vill utreda kommunala bostadsbolag

Bostadsministern bör utreda om kommunerna tar pengar från sina allmännyttiga bostadsbolag och för över till annan kommunal verksamhet. Det begär nu gemensamt, Hyresgästföreningen och SABO, dom allmännyttiga bolagens organisation.

Det var strax före nyår som Hyresgästföreningen levererade en kanonad av anklagelser mot landets kommuner. Anklagelser om fiffel, skalbolag och miljardbelopp när kommunerna med olika metoder länsar sina allmännyttiga bostadsbolag.


Stockholm, Huddinge, Växjö, Norrtälje Linköping är exempel som nämndes. Här kan en enskild hyresgäst få betala mellan 2 000 och 8 000 kr per år, som en sorts extra kommunalskatt.
 
Vill utreda
Hyresgästföreningens motpart, Sabo som organiserar landets 300 kommunala bostadsbolag, säger sig inte känna till dom  här  hyrespåslagen. Men Sabo vill nu ändå tillsammans med Hyresgästföreningen, att bostadsministern  utreder det här.


”Dubbelbeskattning”
Om, det pågår en mjölkning av bostadsbolagen, då håller Sabo med Hyresgästföreningen om att det här är en dubbelbeskattning, säger Sabo-chefen Bengt Owe Birgersson.


– Om det är så att hyresgästerna får betala mer för att bo än vad som behövs för att företaget ska kunna leva vidare och utvecklas, då kan man se det lite som en dubbelbeskattning eftersom det är kommunen som äger företaget.
 
Dubbelbeskattningen eller påslaget på hyran, gör att kommunerna kan föra över pengar,  från sina bostadsbolag-  till annan kommunal verksamhet, enligt Hyresgästföreningen. Det vill Sabo-chefen inte medge.


– Det är Hyresgästföreningens uppfattning och den kan jag inte bekräfta.


Du kan inte heller dementera den?


– Jag har ingen uppfattning om det förekommer och i så fall i vilken omfattning.


Skulle det vara besvärande om det var så att det fanns ett kommunalt påslag på hyran?


– Det är inte meningen att det ska vara det, de allmännyttiga bostadsföretagen förutsätts bedriva sin verksamhet enligt en långsiktig självkostnadsprincip.