Fler vindkraftverk i länet.

Det kommer bli fler vindkraftverk i Östergötland.
Länstyrelsen ser nu över var det blåser mest i länet
och där det är lämpligast att sätta upp vindkraftverk.

Det är Energimyndigheten som har gett Länstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka platser i länet där det blåser mest och där det då går att producera mycket elkraft.
Myndigheterna pratar om riksintressen för vindkraft.
Men det är inte alls säkert att det blir vindkraft på just dom här ställena.
Det finns nämligen många andra intressen som krockar med vindkraften.


Fiske, naturvård, kulturminnen och militärverksamhet kan göra att vindkraftverken inte hamnar vid dom områden som redovisas.
Det betyder alltså att vindkraftverken kan hamna på helt andra platser än vad som föreslås till energimyndigheten. Målet är att Östergötland ska bidra med en viss procent av den totala mängden energi som staten vill ska komma från just vindkraft.


Jan Persson på länsstyrelsen tror att det inte kommer bli något problem, även om man inte sätter upp kraftverken på dom tänkta platserna.