40 sparkas på Migrationsverket

Av de 110 anställda vid Migrationsverket som varslades om uppsägning i höstas sägs nu 40 personer upp. Det står klart sedan de fackliga förhandlingarna nu är klara.

- Vi har satsat på pensionsavgångar för att inte höja medelåldern ytterligare. Vi har dessutom arbetat med frivilliga avgångar tillsammans med Trygghetsstiftelsen samt omplaceringar inom Migrationsverket, säger Britt-Inger Thorén, chef för huvudkontoret i Norrköping.


Migrationsverket hoppades länge på att få extra anslag i regeringens höstbudget. Men så blev det inte. Å i höstas meddelade verket att 110 personer var övertaliga i regionen. 40 nu får lämna jobb, vilket kommer innebära längre handläggningstider.


- Vi utgick från ledningens prioritering av verksamheten. Asylprövningen skulle beröras minst. Däremot görs stora besparingar vid den avdelning som prövar svenska medborgarskap, säger Thorén.


- Handläggningstiden kommer att öka med flera månader för att få ett svenskt medborgarskap.