Oljeutsläpp hotar miljön i motalaström

Det läcker fortfarande ut olja i Motala ström.
Det var 1999 som utsläppen upptäcktes och fick stor uppmärksammat i media.
Då sade man att ett rörbrott var orsaken.
Men trots flera försök att stoppa utsläppen så rinner det fortfarande ut olja.

Flera fåglar har blivit oljeskadade och bland annat dog flera hägrar för tre år sedan.
För att hindra fåglarna från att komma åt olja satte Sydkraft upp en byggnad vid utloppet.


Bolaget har även lagt ut länsar som skall förhindra oljan
från att rinna ut i strömmen, men periodvis rinner det både under och över länsarna.


Något som Cecilia Ambjörn från vänsterpartiet i Norrköping, menar hotar ekologin i Motalaström.
Hon säger till Sveriges Radio Östergötland att oljan kommer ner i vattenmassan och skadar fisk och andra organismer.