Fjärrvärmeleveranser återupptas

Nu i veckan kommer leveranserna av fjärrvärme från Händelöverket i Norrköping att återupptas.

Det var de kraftiga explosionerna för två veckor sen som ledde till att leveranserna stoppades. Sedan dess har Norrköping värmts upp med hjälp av olja.


Nu har dock Sydkraft inspekterat den tunnel som explosionerna inträffade i och eftersom skadorna visat sig vara mindre omfattande än befarat räknar man med att kunna återuppta fjärrvärmeleveranserna i morgon eller på onsdag.