Sydkraft hittar ej källan till oljeutsläppet

Olja har periodvis runnit ut i Motala ström. Varifrån oljan kommer vet inte Sydkraft som har ansvaret för vattenledningsnätet.

Under flera år har Sydkraft genomfört inspektioner och analyser för att hitta utloppskällan, men utan framgång. Naturskyddsföreningen och Vänsterpartiet i Norrköping har kritiserat Sydkraft för att inte göra tillräckligt för att stoppa utsläppet, något som Anna Lena Granberg på Sydkraft tillbakavisar.


-Vi gör allt som står i vår makt för att stoppa utsläppet. Det är fortfarande en gåta varifrån oljan kommer, säger hon till Sveriges Radio Östergötland.


Sydkraft har lagt ut länsar, både i och utanför röret, för att förhindra att oljan kommer ut i Motala ström. Men trots detta rinner det under vissa tider ut olja i strömmen. Norrköpings kommuns miljö och hälsoskyddskontor är tillsynsmyndighet i ärendet. Därifrån säger man att så länge Sydkraft anstränger sig för att stoppa utsläppet kommer kommunen inte sätta mer press på bolaget.