Flest kvinnor i Linköpings kommunala bolagstyrelser

Linköpings kommun är bäst i länet vad det gäller antalet kvinnor i kommunala bolagsstyrelser. Var tredje styrelsledamot är kvinna.

Närmare 30% av styrelsemedlemmarna i dom kommunala bolagens styrelser i Linköping är kvinnor. De större kommunerna i länet är i allmänhet bättre på kvinnorepresentationen i sina kommunala bolags styrelser. Direkt efter Linköping hamnar Norrköping på en andra plats med 23% kvinnorepresentation.


Sämst är de små kommunerna där det i vissa fall inte finns en enda kvinna i styrelsen för deras kommunala bolag.


Lena Micko, kommunalråd i Linköping, är glad över resultaten men säger samtidigt att situationen inte är tillfredsställande.


Vilka som ska väljas till styrelserna avgörs av de förtroendevalda i kommunerna. Men det är upp till varje parti som sitter i kommunfullmäktige att presentera namn på folk som dom tycker lämpar sig bra för styrelseuppdraget.