Sparande landsting erbjuder sommarjobb

Trots att landstinget säger upp personal och att anställda slutar på andra sätt, kommer 200 undomar att erbjudas sommarjobb även i år.

Det är viktigt att få in ungdomar i vården och feriearbetarna tar inte över arbetsuppgifter från de som har sagts upp, säger landstingets personalsamordnare Robert Ring.

Liksom förra året erbjuder landstinget ungefär 200 ungdomar feriearbeten, under varsin fyraveckorsperiod. Under den tiden ska de utföra enklare sysslor, under handledning från ordinarie personal. Det handla om att gå ut med patienter, eller hjälpa till i något arkiv.


Det kostar landstinget två miljoner kronor, samtidigt som länsarbetsnämnden bidrar med 3.000 per plats.


En utvärdering av förra årets feriearbeten visar bland annat att en tredjedel av ungdomarna var pojkar och att en majoritet var nöjda med sina arbetsuppgifter.