Svar önskas om diskriminering i Norrköping

Byrån mot diskriminering i Norrköping ska genomföra en undersökning för att ta reda på hur utbredd diskrimineringen är i staden.

1000 personer födda i utlandet ska få svara på en enkät.


Ordförande Eva Lips säger att det kan vara lättare att svara på en enkät än att komma till byrån.


Anledningen till undersökningen är att diskrimineringsombudsmannen anser att det är för få personer som anmäler om de blivit särbehandlade eller kränkta på grund av kön, hudfärg eller sexuell läggning.


Undersökningen finansieras av Ingrationsverket och i mars ska reslutatet redovisas.