Pengar till historien

Riksantikvarieämbetet har gett 9,8 miljoner kronor till länsstyrelsen som ska användas till kulturmiljövård i länet.


Det är pengar som räcker en bit men motsvarar inte behovet enligt länsantikvarie Bengt Häger.

Länsantikvarien hade sökt 15 miljoner till det här året men summan hamnar alltså på 9,8 miljoner kronor. Det är pengar som ska se till att våra fornminnen och kulturminnen sköts och bevaras.


I Östergötland finns det 60 000 fornlämningar, fem medeltida städer en bruksbygd och en skärgård att ta hand om.


Men det är inte bara länsstyrelsens ansvar utan även privata ägare och den som brukar kulturminnet. Bidragspengarna ska vara en hjälp.


Drygt 1,5 miljoner går till skötseln av länets två kulturreservat i Smedstorp och Öna. 25 000 används i ett hällristningsprojekt och 175 000 går till projektet skog och historia för att leta reda på och bevara fornlämningar i skogarna.