Brist på behöriga gymnasielärare i landet.

Var fjärde av de heltidsantällda gymnasielärarna i landet saknar full behörighet och bland deltidsantällda är nästa varann obehörig.

Det visar en jämförelse av gymnasieskolor i norden som Skolverket presenterat.


I Danmark är 70 procent av lärarna behöriga medan siffran i Sverige är 10 procent.