linköping

Fortkörningsfall prövas av HD

Högsta Domstolen ska nu pröva om hovrätten behöver ta upp ett fortkörningsfall eller inte. Det handlar om en man från Linköping som körde 87 kilometer i timmen på en 70-väg. Mannen själv förnekar brott och menar att det var den hektiska trafiksituationen som orsakade situationen.

Tingrätten fällde mannen, men hovrätten har hittills vägrat pröva målet.