Avtalsrörelsen

Ingen strejk inom hotell och restaurang

Strejkhotet inom hotell- och restaurangbranschen är avblåst. I natt blev ett avtal klart, bara några timmar innan den varslade strejken skulle ha brutit ut klockan 04. Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia är nöjd.

– Vi tycker att det är skönt att vi har fått till stånd ett avtal utan att behöva använda strejkvapnet, säger Ella Niia.

Avtalet är på två år och ger löneökningar på 400 kronor i månaden från första maj i år, och 580 kronor nästa år. Hälften garanteras alla, resten ska förhandlas lokalt. Den genomsnittliga löneökningen är 4,8 procent.

– Avtalet ligger i linje med arbetsmarknaden i övrigt. Fördelen är att vi har kvar den flexibilitet som vårt avtal innebär och som är en förutsättning för vår bransch, och som gör det är lättare att satsa lön på de medarbetare som stannar och blir kvar och utvecklar branschen än på dem som kanske bara passerar förbi, säger Mats Hulth vd för Sveriges Hotell- och restaurangföretagare.

En av stridsfrågorna har varit hur extra-anställningar används.

– Vad vi har sett under lång tid är att den anställningsformen kommit att användas mer och mer trots att arbetstiden kan schemaläggas. Vi har sett ett växande missbruk av den här anställningsformen vilket är ett stort problem för våra medlemmar som kan ringas in, kan vara schemalagda långa perioder men ändå inte vet hur länge de har jobb, trots att det kan finnas ett konstant behov, säger Ella Niia.

I avtalet sägs att om arbetsgivaren konstant behöver extra personal, så ska de tillsvidareanställas. Mats Hult tror att avtalets lösning blir bra.

– Det är begränsningar men det är fullt möjligt att leva med de begränsningarna i framtiden. Vi har fritt fram att anställa människor när vi har extra stort behov av extra arbetskraft, men det ska ske under rimliga förhållanden.

I avtalet regleras också arbetsgivarnas rätt att använda bemanningsföretag när det finns uppsagd personal med rätt till återanställning.

Hotell- och Restaurangfacket har 36 000 medlemmar, men avtalet påverkar över 60 000 som jobbar i alltifrån kasinon och nöjesfält till konditorier och, just hotell och restauranger.