Östergötland

Förening uppmanar till cykelsatsning

Föreningen Bilfria Leder uppmanar alla län i landet att skynda på med att upprätta regionala cykelplaner. Föreningen är annars rädd för att pengar till cykelbanor ska gå till bilvägar.

Bakgrunden är att regeringen beslutat satsa mycket pengar på cykelbanor längs det statliga vägnätet och under den kommande tioårsperioden ska 300 miljoner kronor per år satsas på cykelinfrastruktur.

Men nu oroas föreningen Bilfria Leder över att en del av pengarna ska användas till andra större vägprojekt och vill förebygga detta genom att uppmana landets län att upprätta regionala cykelplaner.