Linköping

Skolan har svårt att hantera stökiga barn

Det finns en otydlighet i hur stökiga och utåtagerande barn ska hanteras. Det menar Susanne Severinsson, som är socionom vid Linköpings universitet, och som nästa vecka doktorerar i ämnet "Barnen som utmanar skolan".

Utåtagerande barn avskiljs och placeras i särskilda verksamheter, som ofta inte ger de önskade resultaten. Barnen återanpassas inte till samhället.

– Vi vet att det inte fungerar särskilt bra att sätta de här barnen i särskilda undervisningsgrupper eller hem för vård och boende. Ändå fortsätter vi att göra det, menar Severinsson, som bland annat har följt arbetet i en särskild undervisningsgrupp.