Östergötland

Läkare utreds efter feldiagnoser

En professor och överläkare som har varit anställd i bland annat Linköping utreds nu av Socialstyrelsen efter flera Lex Mariaanmälningar om felaktiga diagnoser. Läkaren ska bland annat ha ställt en felaktig diagnos gällande en man som visade sig ha hudcancer.

I februari 2008 vände sig en 59-årig man till en vårdcentral i den västra länsdelen eftersom han hade hudförändringar på ryggen. De opererades bort och professorn/överläkaren ställde diagnos.

Lite över ett år senare, i maj 2009, sökte han vård igen på grund av förstorade lymfkörtlar i ena armhålan. När man då granskade diagnosen från februari 2008 visade det sig att redan då rörde det sig om malignt melanom, det vill säga hudcancer. Bara två månader senare avled mannen

Med stöd av flera utomstående experter, bland annat en professor vid Vetenskapliga rådet, som har granskat fallets samtliga handlingar, gör Socialstyrelsen bedömningen att den första diagnosen var felaktig och att det är professorn/överläkaren som bär ansvaret.

Socialstyrelsen har handlagt flera Lex Maria-ärenden, både i region sydöst som Östergötland tillhör och i region nord i Umeå, där professorn och överläkaren är misstänkt för feldiagnoser, och myndigheten ska nu granska det man säger är brister i yrkesutövningen.