Finspång

Finspångs taxi i konkurs

Finspångs taxi, som bland annat kör färdtjänst och skolskjutsar i Norrköpings kommun, har försatts i konkurs. Orsaken är bolagets dåliga ekonomiska situation. Verksamheten kommer den närmaste månaden att drivas av konkursförvaltaren.

När det gäller färdtjänst- och skolskjutstrafiken i Norrköping är kommunens målsättning att den inte ska påverkas. Norrköpings kommun arbetar med en ny upphandling för dessa resor.