Östergötland

Fler funktionshindrade ska kunna motionera

Friidrott och motionsidrott för handikappade och rullstolsburna har minskat kraftigt i länet de senste åren, allt färre utövar någon form av motion. Men det vill Östergötlands handikappidrottsförbund ändra på genom projektet "Team utmaningen".

I projektet ska alla som använder rullstol bjudas in. Tillsammans med en tränare ska de funktionshindrade sätta upp både gemensamma och individuella mål som de sedan ska jobba med.

Enligt Mattias Karlsson kan avsaknaden av fysisk aktivitet för funktionshindrade få flera negativa konsekvenser.

- Vi ser tre stora saker. Man tappar det sociala kontaktnätet, går upp i vikt och får ohälsa och det vill vi ha bort, säger Mattias Karlsson.