Norrköping

Hemtjänsten riskerar vite för dålig arbetsmiljö

Hemtjänsten i Norrköpings kommun har en dålig arbetsmiljö och riskerar nu ett vite på 30 000 kronor om felen inte åtgärdas innan sista juni.

Bland annat ska Norrköpings kommun inte ha utformat någon rutin som beskriver hur man ta reda på arbetsmiljörisker hos nya brukare och även kontinuerligt hos de brukare som finns i verksamheten.

Bristerna upptäcktes av Arbetsmiljöverket under en inspektion i december 2007 och trots tidigare påtryckningar har kommunen inte åtgärdat problemen.