Österbymo

Arbetsmiljöverket stoppar sågverk

Ett sågverk i Österbymo i Ydre kommun riskerar att få betala vite på 225 000 kronor. Arbetsmiljöverket har förbjudit sågverket att använda flera av sina maskiner eftersom de anses farliga för de anställda.

Om maskinerna fortsätter att användas kan företaget bötfällas. Arbetsmiljöverket påtalade problemen redan för två år sedan men vid den senaste inspektionen var bristerna kvar.