Östergötland

Betyg från sexan kan bli verklighet om två år

I dag har regeringen presenterat sitt förslag om tidigare betyg i grundskolan. Som tidigare har utlovats ska eleverna få sina första betyg under höstterminen i sjätte klass istället för i åttonde klass. Dessutom ska den nya betygsskalan vara sex-gradig. 

Beslut om tidigare betyg ska tas i riksdagen i höst och det ska börja gälla från höstterminen 2012. Om betygsystemet blir ändrat hänger dock på vilken regering vi har efter valet eftersom både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot tidigare betyg. Eleven Nicole Josefsson i Boxholm som går i nian tycker inte att de yngre eleverna ska ha betyg.

- Det är för stort ansvar att lägga på de små barnen. Jag tyckte att det var stort när vi fick betyg i åttan och man blir stressad av det, säger Nicole Josefsson i Boxholm.