Motala

Motala möblerar om i skolan

Idag beslutade Motala kommun om en rad förändringar med kommunens skolor. Hällaskolan renoveras och Mariebergsskolan kommer att byggas ut.

Förändringarna handlar om en anpassning till elevunderlaget de närmaste åren framöver. Just nu har kommunen för många skollokaler i förhållande till antalet elever.

Det innebär att Hällaskolan i Borensberg renoveras med start i höst samt att Mariebergsskolan kommer att byggas ut och ta emot alla årskurser från förskolan upp till nionde klass. Den utbyggnaden kommer att börja när renoveringen av Hällaskolan är klar under våren nästa år.