östergötland

Bättre skolskjutsplanering kan rädda liv

Det är ofta oklart i kommunerna vem som har ansvaret för skolbarnen som åker skolskjuts och ofta saknas också en tydlig plan för hur skolskjutsarbetet ska genomföras på ett säkert sätt. Bättre planering kan rädda liv. Det konstaterar Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en rapport.

Om kommunerna blev bättre på att se över vem som bär ansvaret för resans alla delar, skulle säkerheten öka för eleverna som åker skolskjuts, anser Anna Anund, trafikforskare på VTI.

– I den yttersta änden kan det leda till att barn omkommer därför att de kanske kliver av i en miljö där det inte är säkert från barnens perspektiv och där det inte finns någon vuxen som möter upp, konstaterar hon.

Men det är också viktigt att kommunerna ser till att varje barn har en säker väg till och från bussen. För det är det som är farliga momentet i skolskjutsandet.

– Här finns det liv att spara. I genomsnitt omkommer ett par barn varje år i de här olyckorna och jag tror att man behöver ha ett ökat säkerhetstänk för varje enskilt barn i den här frågan, säger Anna Anund.

Mjölby är en kommun som tagit fram tydliga riktlinjer för skolskjutsresorna, vem som bär ansvaret för barnen och att vägen till och från bussen är säker. Malin Milton, som går i sjunde klass på Vifolkaskolan i Mantorp, oroar sig inte när hon ska gå till skolbussen.

– Hemma hos mig är det ganska lugnt, eftersom det bara är vi som står där och väntar, på en liten grusväg.

På Vifolkaskolan åker ungefär en tredjedel av de 300 eleverna på högstadiet skolskjuts. När det är så många ungdomar som åker skolskjuts är det extra viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning, tycker Magnus Thor, rektor för högstadiet.

– Ja, det kan ju hända olyckor. Det är ju det vi försöker undvika genom att ha en så tydlig ansvarsfördelning som möjligt, så att alla kan ta det ansvar som förväntas.