östergötland

16 företag får forskningspengar

16 företag, organisationer och forskningsinstitut i Östergötlands har tillsammans fått 306 miljoner kronor i forskningsfinansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

Mest framgångsrika i länet på att söka medel från programmet är Linköpings universitet, SAAB, Statens Geotekniska Institut och SMHI.