linköping

Heldag om bristande säkerhet i vården

Varje år dör tre tusen personer i Sverige som ett resultat av skador i vården. Statistiken har fått Vårdförbundet att börja tala mer om vikten av ökad säkerhet och rätt kompetens för vårdpersonal. Idag har Vårdförbundet funnits i Linköping med ett tåg som de åker runt med i landet för att uppmärksamma frågan.

Vårdanställda i både Östergötland och Jönköpings läns landsting och kommuner har strömmat till, både till tåget och till de föreläsningar som hålls nu under eftermiddagen. Det blir också en debatt med lokala politiker senare idag.

I flera tågvagnar i Vårdtåget visas en 3D-film om risker i vården och hur de kan hanteras.

- Varje år uppkommer 105 000 skador inom vården. Det dör tre tusen patinter varje år på grund av vårdrelaterade skador som inte behövde uppkomma. Cirka 20 procent av vårdbudgeten går till att rätta till vårdskador, säger barnmorska Galina Tol-Fakkar i Linköping. 

- Kunskapen är en viktig faktor, säger distrikstssköterska Ing-Marie Petersson. Kunskap ska löna sig och det kan också göra att vi jobbar med patientsäkerhet på ett annat sätt - att man ser till att man får rätt person på rätt plats. Jag tror man skulle kunna göra mera där.

Mitt i vimlet vid Vårdtåget fanns idag också Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund. Hennes tips för en säkrare vård - som också skulle kunna bli billigare i till exempel Östergötland som har ett stort ekonomiskt underskott i vården - är att använda den kunskap som redan finns hos personalen bättre.

Och att förbättra villkoren för sjuksköterskor som vill gå en specialistutbildning.

- Läkarnas specialistutbildning ser helt annorlunda ut. Något som liknar det skulle vi tycka vara viktigt. Nu till och ökar ju bristen på specialistsjuksköterskor och det är ju väldigt allvarligt, säger Anna-Karin Eklund.