östergötland

Elpriser ska kartläggas

Vinterns höga elpriser ska nu granskas. Anledningen är att ta reda på orsakerna till de extremt höga pristoppar som ledde till att kunder fick skyhöga elräkningar.

Det är den stora uppmärksamheten kring vinterns elpriser som ligger bakom granskningen.

Bakom kartläggningen står Energimarknadsinspektionen som tillsammans med övriga nordiska tillsynsmyndigheter ska titta närmare på råkraftsmarknaden.

-Vi tycker det är viktigt att göra en noggrann och objektiv kartläggning för att få en bra grund för diskussioner om den nordiska elmarknadens utveckling, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör för EI till TT.

Vinterns extrema kyla och brist på kärnkraftsel ledde till skyhöga elräkningar, särskilt för dem med rörliga elavtal och många hushåll har haft problem med att betala sina räkningar som i vinter varit flera tusenlappar högre än normalt för villaägare med eluppvärmda hus.