Strömmings- och laxfisket kan slås ut

Den övervägande delen av det småskaliga fisket längs ostkusten slås "med all sannolikhet ut" om Sveriges undantag från EU-förbudet att sälja dioxinhaltig fisk upphör årsskiftet 2011-2012. Det skriver Fiskeriverket i en rapport till regeringen. Framförallt gäller det strömmings - och laxfisket.

Huvuddelen av de omkring 430 licensierade yrkesfiskarna längs ostkusten skulle troligen tvingas sluta med fisket om undantaget inte förlängs.

Regeringen har ännu inte beslutat om man ska ansöka om förlängning  

Finland som har samma undantag har beslutat att ansöka om förlängning