östergötland

Färre fåglar i jordbruksmarkerna

Antalet fåglar i våra jordbruksmarker har minskat med hela 40 procent de senaste 30 åren, och i ett försök att hitta lösningar för att rädda kvar fåglarna så har Sveriges Ornitologiska Föreningen och Hushållningssällskapet dragit igång ett stort inventeringsprojekt.

– Det här ett försök att skapa ett samarbete mellan fågelskådare och lantbrukare, att förbättra förhållandena för fåglarna utan att det ska gå ut över böndernas avkastning, det säger ornitologen Magnus Elfwing från Linköping.

Olika frivilliga fågelskådare har hittills varit ute och inventerat vilka fåglar som finns på över 250 gårdar, främst i södra och mellersta delen av landet

– Man vandrar, man går runt i åkerkanterna och ser vad man stöter på. Om det då sjunger en sånglärka så skriver jag upp det på en karta, så jag vet var det är, och så har jag olika symboler som bekriver vad den här fågeln gör, berättar Magnus Elfwing.

Efter inventeringen får jordbrukarna sedan råd om enkla åtgärder man kan göra för att få fåglarna att trivas. Bäst trivs de där åkermarken möter annan växtlighet, så det kan handla om att plantera gräs och baljväxter vid åkerkanterna eller spara lite små buskar där, småförbättringar helt enkelt, berättar Magnus Elwing:

– Mycket av det här är enkelt faktiskt, det behöver inte vara så kostsamt och så storartat som man ibland kan tro.