linköping

Attendo tar över vårdboenden

Vårdbolaget Attendo care kommer att ta över driften av vårdboendena i Åleryd, som är Linköpings största vårdboende, och Valla Park i Linköpings kommun. Totalt berörs ungefär 180 anställda och 210 boende.

De anställda på Åleryd har fram till november på sig om de vill börja jobba för Attendo eller om de vill ha ett annat arbete i Linköpings kommun.

Valla Park har tidigare drivits i privat regi.