Linköping

Klubbar uppmuntras att lägga konstgräs

Det är brist på fotbollsplaner i Linköping där det går att träna vintertid, men nu ska fotbollsklubbarna i kommunen kunna söka pengar för att lägga konstgräs.

Under förutsättning att kommunstyrelsen säger ja till förslaget ska föreningar kunna få 30 procent av kostnaden i bidrag från kommunen.

Det är föreningar som idag sköter fotbollsplaner på kommunens mark som kan söka det tillfälliga investeringsbidraget.

– Detta är ett första steg för att försöka komma tillrätta med den brist på konstgräsplaner som finns i Linköping. Vår ambition är att under kommande år fortsätta stödja föreningar som anlägger konstgräs, samtidigt som vi också arbetar för att de planer som kommunen själv anlägger i högre grad ska få konstgräs, säger Johan Lundgren (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.