linköping

Sällsynta lavar dök upp i Lambohov

13 utrotningshotade lavar har påträffats i Lambohov i Linköping. Den mest sällsynta arten som påträffades är savlundlav, den växer främst på gamla almar. På grund av almsjukan går arten en dyster framtid till mötes.

– Man kanske inte förknippar biologisk mångfald med parker, men gamla parker som är anlagda för 100-150 år sedan har många ädellövträd. Vi visste väl att det skulle hittas några arter, men att det var så här många var väl lite sensationellt, säger Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköpings kommun.

Klosterlav, blyertslav och grynig dagglav, det var några av de rödlistade arter som hittades vid inventeringen i Lambhov nyligen.

Den mest sällsynta arten som påträffades är savlundlav, den växer främst på gamla almar. På grund av almsjukan går arten en dyster framtid till mötes.

– Det är en lav som bara lever i anslutning till savande almar. Så många arter kommer att försvinna på grund av almsjukan, säger Jörneskog.

Att göra en inventering av lavar är viktig för att få veta hur naturen mår.

– Lavar är intressanta, de signalerar att det är artrika miljöer.