linköping

Studenter får rätt mot CSN

Åtta studenter vid Linköpings universitet slipper att betala tillbaka sina studiemedel som CSN krävt. Myndigheten ansåg att studenterna inte studerat på heltid, trots att de följt universitets kursplan.

Enligt universitetets kursplan läser en del heltidsstudenter 28 poäng en termin och 32 poäng den andra. Det godkänner inte CSN, som kräver 30 poäng varje termin för att det ska räknas som heltid. 150 studenter på Linköpings universitet har därför krävts på återbetalning av studiemedel.

De åtta studenterna som nu fått rätt sökte alla studiemedel för ett år. Eftersom höstterminen sträckte sig ända in i januari, kunde de ha fått studiemedel för två veckor till under höstterminen, anser överklagandenämnen för studiestöd. Därmed har de rätt till de studiemedel som de fått.

Johanna Björkmalm, en av studenterna som överklagat och fått rätt, tycker att felet ligger både hos universitetet och CSN:

– Jag tycker de borde samarbeta bättre. Skolan har ju kanske lagt lite snedfördelning i poängen och det känns som om CSN inte vill samarbeta alls eller se problemet.

Men att de åtta fått rätt mot CSN betyder inte att bekymren för studenterna är över. Fyra Linköpingsstudenter som sökt studiemedel en termin i taget har fått avslag på sina överklaganden och sudenten Sutina Duong är rädd för att CSN ska lämna in nya krav på återbetalning kommande terminer:

– Så som det ser ut idag så är det ju helt möjligt att CSN kräver tillbaka pengar, men jag hoppas att det inte händer. Både skolan och CSN borde bli mer flexibla så att de inte felaktigt kräver tillbaka pengar som studenterna har rätt till.