östergötland

Oförutsedda utgifter slår hårt

Vart fjärde hushåll i länet klarar inte en oförutsedd utgift på 5 000 kronor utan att det märkbart påverkar ekonomin.

Det visar en undersökning från försäkringsbolaget Östgöta Brandstodsbolag.

Sämst förutsättningar har ensamstående med barn som bor hemma.

– Att så pass många, mer än vart femte hushåll, inte klarar en oväntad kostnad i storleken 5 000 kronor är oroande, säger Johan Widerström, chef för Östgöta Brandstodsbolags bankverksamhet, Länsförsäkringar Bank.

2 339 personer runtom i landet, mellan 25 och 65 år, har ingått i undersökningen.