Östergötland

Biogas lovprisas i ny rapport

Det bästa drivmedlet ut miljösynpunkt är biogas. Det visar en analys som svenska forskare har gjort av olika drivmedel.

– Man kan säga att biogas från restprodukter ger mest miljönytta. Sedan kan vi använda olika grödor för olika biodrivmedel, då är det inte jättestor skillnad mellan de olika. Men när vi använder restprodukter för biogasproduktion så ligger de bättre än övriga, säger Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola.

Rapporten har finansierats av bland andra Lantmännen, Eon och Svensk Raps.

– Etanol och biogas från grödor ger mellan 70-80 procent minskade växthusgaser jämfört med fossila drivmedel. Använder vi restprodukter för biogas så ligger vi teoretiskt uppemot 140 procent när vi gör biogas från gödsel.